Jak zostać BHP-owcem

Obecnie wiele firm przykłada bardzo dużą uwagę do bezpieczeństwa i higieny pracy, co oczywiście bardzo dobrze wpływa na jej funkcjonowanie i osiągane wyniki. Zapewnienie swoim pracownikom poczucia bezpieczeństwa jest jednym z obowiązków pracodawcy. Musi on przeprowadzać także co jakiś czas szkolenia z zakresu BHP. Do tego celu zwykle powoływany jest specjalista od bezpieczeństwa i higieny pracy, nazywany BHP-owcem. Zawód BHP-owca kojarzony jest często z pracą za biurkiem i co jakiś czas szkoleniami okresowymi. Niewiele osób wie jakie dokładnie zadania i obowiązki posiada on. Jak zostać BHP-owcem? Jakie wymagania musi spełniać osoba chcąca wykonywać ten zawód?

Kim jest BHP-owiec?

Inspektor BHP jest osobą, która zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie. Zdarza się tak, że firma zatrudnia taką osobę, aby wykonywała ona swoje obowiązki z siedziby firmy. Są też takie, które tę pracę zlecają innym firmom zewnętrznym. Jakie obowiązki
i zadania ma osoba na tym stanowisku?

 • Obsługa zakładu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 • Prowadzenie szkoleń 
 • Ocena ryzyka poszczególnych stanowisk 
 • Zwiększanie bezpieczeństwa w firmie
 • Kontrola i archiwizacja dokumentów BHP
 • Czuwanie nad przestrzeganiem zasad BHP przez pracowników
 • Opieka zdrowotna nad pracownikami
 • Dążenie do podniesienia bezpieczeństwa w zakładzie pracy

Wszystkie te obowiązki wymagają pewnej wiedzy z zakresu prawa i podstawowych zasad BHP. Jak zostać BHP-owcem? Aby zostać inspektorem konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Można je uzyskać na kilka sposobów.

Kim jest BHP-owiec

Jak zostać BHP-owcem?

Jak zostać BHP-owcem? Aby nim zostać konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i wiedzy z zakresu prawa i bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacje i wiedzę można uzyskać albo po ukończeniu kierunkowej szkoły policealnej albo studiów wyższych lub podyplomowych na specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy. W tym zawodzie bardzo ważny jest staż pracy z tym, że zaliczają się do niego tylko te lata, w których pracownik był zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w wyodrębnionej jednostce. Nawet jeśli osoba wykonuje zadania inspektora BHP, ale zatrudniona jest na umowę zlecenia, to ten okres nie będzie zaliczany do jej stażu pracy. Jak zostać BHP-owcem? Inspektorem BHP może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – osoba, która wykonuje zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – to osoba, która posiada zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy, ale musi ona także mieć 3 letni staż lub może to także być pracownik z wyższym wykształceniem kierunkowym i mogą to także być studia podyplomowe
 • Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – tutaj osoba musi mieć wykształcenie wyższe oraz co najmniej roczny staż pracy
 • Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – tutaj osoba musi mieć wykształcenie wyższe, jednak wyższy staż niż specjalista do spraw bezpieczeństwa
  i higieny pracy, w tym przypadku wynosi on 3 lata. 
 • Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy – to stanowisko również wymaga wykształcenia wyższego oraz 5 letniego stażu pracy w jednostkach BHP.

Jak zdobyć zawód BP-owca

W Polsce wiele jest szkół, które umożliwiają wykonywanie zawodu inspektora BHP. Trzeba jednak wiedzieć, że zdecydowanie większe możliwości daje wykształcenie wyższe niż dyplom szkoły policealnej, po której nie można awansować wyżej jak tylko na stanowisko inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoba, która posiada tytuł magistra może kierować wieloosobową komórką organizacyjną do spraw BHP, co więcej ma możliwość otworzenia własnego biznesu, który będzie wykonywał usługi z zakresu BHP innym firmom. Warto również wiedzieć, że technik BHP musi ciągle dokształcać się, ponieważ przepisy w tym zakresie często ulegają zmianom.

Jak zostać BHP-owcem? Trzeba posiadać wymagane kwalifikacje i wiedzę. Zawód ten ma pięciostopniową ścieżkę kariery. Aby awansować z inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy konieczne są studia wyższe. Zawód ten jest bardzo potrzebny w każdym zakładzie pracy. Osoba ta czuwa bowiem nad najważniejszymi kwestami jakimi są bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.