Zasiłek rodzinny w Niemczech – jakie dodatki Ci przysługują?

Niemcy, podobnie jak i wiele innych krajów Unii Europejskiej, oferują swoim mieszkańcom różnego rodzaju świadczenia, których głównym celem jest poprawa ich sytuacji finansowej. Choć wiele osób pobiera podstawowy zasiłek rodzinny w Niemczech o nazwie Kindergeld, to jednak niewiele z nich zdaje sobie sprawę, że istnieje możliwość starania się o dodatek do niego, czyli Kinderzuschlag. Jest to zapomoga o charakterze socjalnym, dedykowana w szczególności rodzinom, których dochody są niewystarczające. Jeśli jesteś ciekaw, kto może wnioskować o przyznanie dodatkowego świadczenia oraz ile ono wynosi, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Zasiłek rodzinny w Niemczech – kto może ubiegać się o dodatek do świadczenia?

Kinderzuschlag to zasiłek rodzinny w Niemczech, o którego przyznanie mogą starać się zarówno samotni rodzice, jak i wspólnie wychowujące dziecko małżeństwo. Wnioskujące rodziny powinny spełniać następujące warunki:

  • wychowywane dziecko jest zameldowane pod tym samym adresem, co wnioskujący o przyznanie świadczenia rodzice,
  • wiek dziecka wynosi poniżej 25 lat,
  • dziecko nie pozostaje w związku małżeńskim.

Jednak to nie koniec listy wymagań, które muszą spełnić osoby, ubiegające się o Kinderzuschlag. Świadczenie to może zostać przyznane rodzicom, którzy obecnie otrzymują lub będą otrzymywać na dane dziecko podstawowy zasiłek rodzinny w Niemczech, czyli Kindergeld. Suma łącznych dochodów obu opiekunów prawnych powinna wynosić co najmniej 900 EURO brutto, a w przypadku samotnych rodziców – 600 EURO brutto. Ostatnim i bardzo istotnym punktem na liście wymagań jest kwestia zarobków oraz majątku, które nie mogą przekroczyć najwyższej granicy przychodów.

Warto pamiętać, że Kinderzuschlag nie przysługuje osobom, pobierającym zasiłek dla bezrobotnych lub korzystających z pomocy społecznej. W takich sytuacjach rodziny mogą wnioskować jedynie o przyznanie podstawowego świadczenia Kindergeld. Co więcej, wbrew błędnie rozpowszechnianym informacjom – zasiłek rodzinny na żonę w Niemczech nie istnieje, a pomoc finansowa może być wypłacana jedynie na rzecz dzieci.

Dodatek do zasiłku rodzinnego w Niemczech – ile wynosi?

Z pewnością zastanawiasz się, ile wynosi dodatek do zasiłku rodzinnego w Niemczech. W przypadku Kinderzuschlag możesz otrzymać maksymalnie 160 EURO miesięcznie na jedno dziecko, które musi być zameldowane pod tym samym adresem. Wypłata świadczenia następuje wraz z wypłatą Kindergeld.

Zasiłek rodzinny w Niemczech Kinderzuschlag – jak o niego wnioskować?

Aby móc starać się o zasiłek rodzinny Kinderzuschlag w Niemczech, należy przygotować odpowiednią dokumentację oraz wypełnić właściwe formularze. Wśród nich znajdują się:

  • wniosek o przyznanie Kinderzuschlag, który następnie należy złożyć we właściwej dla miejsca zamieszkania Familienkasse,
  • zaświadczenie o zarobkach obojga rodziców oraz dodatkowy druk w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • w przypadku rodzin, liczących ponad 3 osoby, konieczne jest wypełnienie załącznika KiZ1b,
  • w przypadku rodzin, które wynajmują mieszkanie, konieczne jest wypełnienie dodatkowego załącznika o nazwie KiZ5b,
  • potwierdzenie pobierania Wohngeld.

Każda zmiana w danych, które zostały zawarte w dostarczonych formularzach, musi zostać jak najszybciej zgłoszona w Familienkasse. Powiadomienie urzędu jest niezbędne między innymi w sytuacji, gdy dziecko rozpoczyna pracę, dochody Twojej rodziny ulegają zmianie, rozpoczynasz pobieranie innego świadczenia lub zmieniłeś miejsce zamieszkania. Uchylenie się od tego obowiązku może skutkować koniecznością zwrócenia kwoty, która została wypłacona w ramach zasiłku rodzinnego w Niemczech.

Musisz się zalogować, aby móc komentować Zaloguj