Kobieta w prawie islamskim

     Los kobiet w świecie muzułmańskim jest wyznaczony z góry. Koran nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości. Słowa proroka ,,Mężczyzna sprawuje władzę nad kobietą, gdyż Allah uczynił go wyższym od niej” brzmią jednoznacznie.

 

W rozdziale Kobiety świętej księgi islamu jasno określona jest rola płci pięknej. Kobiety są ważne dla społeczeństwa, a w związku z tym, konieczne jest narzucanie im społecznych i politycznych ograniczeń. Dotyczy to zarówno sfery prywatnej jak i publicznej. Wydaje się to być dość nielogiczne, zwłaszcza, że Allah zobowiązał muzułmanów do dobrego traktowania kobiety i szacunku dla niej. Czy tak faktycznie jest?

kobieta w islamie

sxc.hu

Przedstawicielki płci nadobnej są uznawane za duchowo równe mężczyznom i posiadają takie same obowiązki religijne. To stwierdzenie nabiera szczególnego znaczenia, jeśli podkreślić fakt, że najważniejszym celem muzułmanina jest służenie Bogu, a życie na tym świecie jest uważane za przygotowanie się do życia wiecznego po śmierci. W tym znaczeniu dom i rodzina stają się najważniejsze. Trwałe rodziny są niezbędnym czynnikiem do dobrego wychowania dzieci, które przekażą swoją wiarę i prawdy moralne następnym pokoleniom.

Inną ważną kwestią jest prawo do własności. Już w VII w. muzułmanki otrzymały prawo do dziedziczenia i dysponowania swoimi dobrami. ,,I dawajcie kobietom wiana jako dar. Jeśli one jednak są dobre dla was i użyczą wam cośkolwiek z niego, to jedzcie to dla zdrowia i pomyślności”. Wiąże się to z pewnym zwyczajem, który praktykuje się przed zawarciem związku małżeńskiego. Pan młody zobowiązany jest do wręczenia podarunku swojej żonie. Co ciekawe,  ani pan młody, ani rodzina panny młodej nie mają nad nim żadnej kontroli. Nie są także uprawnieni do jakiegokolwiek w nim udziału. Nie jest też niczym niezwykłym ofiarowanie posągu wysadzanego szlachetnymi kamieniami o wartości stu tysięcy dolarów. Panna młoda utrzymuje własność nad podarunkami nawet  po rozwodzie.        W małżeństwie z dłuższym stażem żona nadal sprawuje pełną kontrolę nad swoim majątkiem oraz zarobkami, a utrzymanie jej dzieci jest obowiązkiem męża. Niezależnie jak bardzo bogata jest żona, nie jest ona zobowiązana do wspomagania męża w utrzymaniu rodziny. Oczywiście, może mu pomagać, jeśli tylko ma taką wolę. W Koranie szczególnie podkreślone jest prawo  do własnego zdania. Kobieta w islamie, ma prawo spierać się nawet z Prorokiem. Nikt nie narzuca jej milczenia. Nie jest ona zobowiązana aby uważać swojego męża jako jedyną wyrocznię w sprawach prawa i religii.

Wbrew temu, co się powszechnie sądzi o ubezwłasnowolnieniu kobiet  w islamie, posiadają one prawo do decydowania o swoim zamążpójściu, a także pozostania przy własnym nazwisku po ślubie. Jeśli mąż nie spełnia oczekiwań i źle traktuje swoją żonę, ma ona prawo do rozwodu. W praktyce prawo to jest wykorzystywane bardzo rzadko, gdyż w grę wchodzą także inne kwestie, aniżeli  uczucia  małżonki. Prawo to może nawet zabić.  Przykładem jest historia 17-letniej Nusrat Bibi, która została zastrzelona na sali sądowej w Lahore. Powodem zabójstwa było wygranie sprawy rozwodowej, co było nie po myśli jej ojca i braci. oraz – jak zwykle – naruszało honor rodziny. Nusrat zawarła małżeństwo już w 2001 roku kiedy miała 9 lat (czyli została do niego zmuszona). Zamordowano ją w trakcie  opuszczania sali sądowej, po wydaniu korzystnej dla niej decyzji o rozwodzie.

Faktem jest, że większość przytoczonych powyżej praw w rzeczywistości jest fikcją. Mamy XXI wiek, a czas kobiet w świecie islamskim stanął bardzo dawno temu. Owszem mają one wiele praw, które dał im Allah. Nakazuje się je szanować i nie pozbawiać ich majątku, ale dlaczego pozbawia się ich duszy?  Może czas zacząć walczyć o prawdziwe prawa?

 

Monika Rudecka

Musisz się zalogować, aby móc komentować Zaloguj