Choroby zawodowe: plaga dzisiejszych czasów

 Choroba zawodowa jest chorobą spowodowaną działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy, określona w wykazie chorób zawodowych. Warto pogłębić swoją wiedzę na ten temat, gdyż w obecnych czasach gdy coraz bardziej jesteśmy zaangażowani w rozwój swojej kariery zawodowej. Często niestety odbywa się to kosztem naszego zdrowia.

Choroby te powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia. Do tychże czynników można zaliczyć wielorakie oddziaływania takie jak hałas, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, nieodpowiednie oświetlenie czy nawet zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne.

choroba zawodowa

sxc.hu

Chorób zawodowych nie można lekceważyć, gdyż ich przebieg i leczenie są niezwykle długotrwałe. Są to przewlekłe schorzenia które prowadzą zwykle do trwałej utraty zdrowia. Gdy nie czujemy się najlepiej z powodu trwałego zmęczenia wykonywaną pracą, warto zatrzymać się i zastanowić do dalej. Za kilka, kilkanaście lat nasze niedopatrzenia mogą mieć fatalne konsekwencje dla naszego zdrowia. Lista chorób zawodowych jest długa, a do najpopularniejszych zalicza się zapalenie oskrzeli, alergiczny nieżyt nosa, nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy. Pełny wykaz znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2002 roku.

            Jeśli zapadniemy na którąś z chorób, przysługuje nam z tego powodu rekompensata finansowa – jednorazowe odszkodowanie lub inne świadczenie (renta szkoleniowa, świadczenie rehabilitacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy). Niestety, proces orzekania o chorobie zawodowej jest czasem długotrwały. Wymagane jest bowiem nie tylko ustalenie dokładnego rozpoznania klinicznego choroby, ale przede wszystkim rozstrzygnięcie w sposób jednoznaczny, lub zgodnie z zasadą przeważającego prawdopodobieństwa, o przyczynie zmian chorobowych. Najpierw jednak musimy udać się do lekarza z odpowiednimi wymaganiami kwalifikacyjnymi – specjalisty medycy pracy. Od jego orzeczenia zależy dalszy ciąg postępowania, który zostanie nam przez niego wyjaśniony. Orzeczenie lekarskie przesyła się najczęściej właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.

Nie bójmy się dopominać u swojego pracodawcy o wygodne i godziwe warunki pracy. To gwarantuje nam prawo. Jeśli jednak już dopadnie nas jedna z chorób zawodowych, należy nam się finansowe wsparcie, o które z pewnością warto zawalczyć.

 

Kamil

Musisz się zalogować, aby móc komentować Zaloguj