Alimenty – komu i na jakich zasadach przysługują

Sprawy o alimenty są coraz częściej rozpatrywane przez polskie sądy, wynika to m.in. z coraz to większej wiedzy społeczeństwa w tym zakresie, wszelkie informacje odnośnie kręgu osób zobowiązanych do płacenia alimentów, jak i ich otrzymywania znajdują się kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Alimenty na dziecko — najczęściej występujący obowiązek alimentacyjny

Polskie przepisy szczegółowo określają komu i na jakich zasadach przysługuje ten rodzaj alimentów. Najważniejszą i podstawową informacją jest to, że alimenty na dzieci wypłacane są przez rodziców do momentu, kiedy jest się ono w stanie samodzielnie utrzymać, jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której dochody z jego majątku są w stanie pokryć wszelkie koszty jego wychowania i utrzymania. Wśród osób zobowiązanych do płacenia tego rodzaju alimentów często panuje przekonanie, że obowiązek ten kończy się wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, nie jest to jednak prawda. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje, żadnej granicy wiekowej, po której przekroczeniu obowiązek alimentacyjny miałby ulec wygaszeniu. Oznacza to, że jeżeli dziecko podejmie studia, alimenty dalej będą musiały być wypłacane, sąd jednak ma obowiązek wziąć pod uwagę wyniki jego nauki — jeżeli dziecko nie zalicza egzaminów i nie wykazuje wystarczającej chęci do zdobycia wykształcenia, obowiązek alimentacyjny może zostać uchylony, ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku gdy dziecko nie wykazuje chęci do zdobycia pracy i usamodzielnienia się.

Zasady ustalania wysokości alimentów

Sprawy o alimenty na dziecko nie należą do najłatwiejszych, z tego powodu często konieczny jest dobry adwokat alimenty bowiem uzależnione są w dużym stopniu od dobrego uzasadnienia wniosku kierowanego do sądu. Przy ustalaniu wysokości alimentów obowiązuje zasady równej stopy życiowej, co w praktyce oznacza, że rodzice, którzy zobowiązani są do wypłacania alimentów, będą musieli się podzielić z dziećmi nawet bardzo niskimi dochodami. Sąd przy ustalaniu wysokości alimentów bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka, możliwości zarobkowe rodziców, ale również ich zaangażowanie na rzecz wychowania swojego potomstwa, jeżeli jest ono małe — alimenty będą wyższe. Warto więc wybrać odpowiedniego adwokata który będzie w stanie poprowadzić taką sprawę, aby wywalczyć alimenty które pozwolą nam dobrze wychować nasze dziecko.

Musisz się zalogować, aby móc komentować Zaloguj